Učenje Tag

Danas u vrijeme velike izloženosti djece informatičkoj tehnologiji i mnoštvu informacija iz medija, učenju se pristupa na novi inovativniji način.Informatička tehnologija ima svoje prednosti kada je riječ o usvajanju novih znanja i razvoju memorije kod djece.Mnogobrojne aplikacije za pametne telefone, tablete, iOS i Web aplikacije promijenile su pristup učenju. Tako...