Što je Play Attention?

Play Attention je neinvazivna računalna tehnologija nastala procesom spajanja skeniranih moždanih impulsa, kognitivnih vježbi i tehnika oblikovanja ponašanja. Ovaj sveobuhvatni računalni sustav za uvježbavanje usmjeravanja i održavanja pažnje koristi Edufeedback tehnologiju, a to znači da spaja feedback s edukacijskom metodologijom i promjenama ponašanja.

Edufeedback pomaže korisniku uvidjeti vlastitu pažnju u stvarnom vremenu (real-time) jer kontrolira računalnu igru svojom pažnjom. Tako korisnik može vidjeti da njegovo ponašanje uvjetuje razinu njegove pažnje (npr. svaki pokret prekida pažnju i onemogućuje igraču nastavak računalne igre).

Play Attention je računalna tehnologija koja kontinuiranom primjenom pomaže pojedincu produljiti, učvrstiti i usmjeriti pažnju te poboljšati pamćenje kod osoba s ADD i ADHD poremećajem, disleksijom, disgrafijom, autizmom, kao i kod osoba koje su imale traumu mozga (moždani udar ili ozljeda izazvana prometnom nezgodom).

Play Attention sustav nije isključivo namijenjen za osobe s tim poremećajima, koristi od Play Attention računalnog sustava može imati svaki pojedinac, neovisno o dobi, spolu, školovanju ili zanimanju.

Kako funkcionira Play Attention?

Play Attention preko BodyWave narukvice koja se postavlja na ruku ili nogu korisnika šalje podatke o moždanoj aktivnosti u igru i tako korisnik u potpunosti svojom pažnjom i koncentracijom kontrolira tijek igre na ekranu.

Nakon završene igrice program daje povratnu informaciju o stupnju korisnikove pažnje. Tako se dolazi do spoznaje kako se osoba osjeća kada je potpuno usmjerena na zadatak te razvija vještine koje pomažu u koncentraciji i održavanju pažnje što pridonosi uspješnom učenju i obavljanju svakodnevnih obaveza.

Uvježbavanjem održavanja pažnje u zadacima koji nisu stimulativni ili koji sadrže razne ometajuće podražaje korisnik također uvježbava kako smanjiti vrijeme prepisivanja s ploče, pisanja zadaće, odnosno kako bolje usmjeravati pažnju na školskom satu ili poslovnim sastanku, kako lakše pratiti upute te ignorirati ometajuće podražaje iz okoline.

Play Atenttion BodyWawe

Play Atenttion BodyWawe

Zašto odabrati Play Attention?

S obzirom na to da je Play attention sveobuhvatni računalni sustav za uvježbavanje održavanja i poboljšanja pažnje on pomaže korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) da uoči svoje mogućnosti u kontroli pažnje i ponašanja te da je unaprijedi i poboljša.

Play Attention kao vodeća tehnologija u edukativnim, kognitivnim i bihevioralnim intervencijama osobama s problemom koncentracije, ADHD-om i ADD-om doprinosi:

  • Razvoju održavanja koncentracije i pažnje
  • Poboljšavanju ignoriranja ometajućih sadržaja (distraktora)
  • Razvoju vještine pamćenja
  • Poboljšanju pri završavanju zadataka
  • Razvoju vještina organiziranja

Posljedično dolazi i do povećanog uspjeha u školi i na radnom mjestu, povećanog samopoštovanja te većeg zadovoljstva u životu.

Play Attention - EduBalans

Play Attention – EduBalans

Koliko dolazaka je potrebno?

Utjecaj odigranih igara na Play Attention računalnom sustavu vidljiv je u većini slučajeva nakon 20 treninga (bolje vještine slušanja, lakše započinjanje zadataka, samostalno započinjanje domaće zadaće, bolja organiziranost). Kako bi se ostvario dugotrajni napredak, potrebno je izvršiti 40 treninga (80 ako postoje i bihevioralni problemi).

Preporuka je minimalno dva puta tjedno.

Usvojene vještine uz pomoć Play Attention-a ostaju dugoročno jer se koriste u svakodnevnom životu.

Cjenik usluga možete pronaći ovdje.

Istraživanja o Play Attention računalnom sustavu

Zatražite kontrolu pažnje!

Jeste li znali da ljudi imaju slabiju pažnju od zlatnih ribica?

Pogledajte video i saznajte zašto je Play Attention najbolji sustav učenja za poboljšanje pažnje kod školaraca, adolescenata i odraslih osoba. Inspiriran NASA tehnologijom.

Posjetite nas u novootvorenom EduBalans centru u istočnom dijelu Zagreba!

Nalazimo se u istočnom dijelu Zagreba na adresi Čulinečka cesta 27. Prvi smo centar koji nudi ovakvu uslugu u ovom dijelu Zagreba.

Osim treninga usmjeravanja pažnje na računalnom sustavu Play Attention, nudimo i poduku pri usvajanju čitalačkih i matematičkih vještina za djecu predškolskog uzrasta i učenike nižih razreda, uz istovremenu kontrolu pažnje pri obavljanju aktivnosti.

Surađujemo sa:

Zatražite kontrolu pažnje!
Play Attention - Iskustva korisnika

Iskustva korisnika